Reset Password

  • Accomodation in Europe 

  •  
0
Total: 0.00
View CartCheckout
click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
Make a reservation
Apartamentų paieška
Your search results

Privatumo politika

18.10.2019 by administrator

Mūsų privatumo įsipareigojimai

Mums svarbus jūsų konfidencialumas ir mes įsipareigojame saugoti surinktą jūsų asmens informaciją.

Šioje politikoje aiškinama, kaip mes naudojame ir saugome jūsų renkamą ir bendrinamą asmens informaciją. Jos tikslas yra užtikrinti skaidrumą ir pagalbą, kad jūs galėtumėte naršyti visiškai saugiai.

Kokio pobūdžio informaciją mes renkame

Asmens duomenys, kuriuos mums suteikiate

Mes renkame ir saugome jūsų pateiktą informaciją. Kai spustelėjate rezervacijos mygtuką, jūsų prašome nurodyti bent vardą, pavardę ir el. pašto adresą. Priklausomai nuo jūsų rezervacijos, mes galime prašyti nurodyti namų adresą, telefono numerį, mokėjimo informaciją, gimimo datą, svečių, keliaujančių kartu, vardus ir pavardes, taip pat bet kokius pageidavimus (pavyzdžiui, bet kokius judėjimo apribojimus).

Esama ir kitų pavyzdžių, kuomet jūs pateiksite mums informaciją:

· Bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo atstovu.

· Dalyvaudami rinkodaros kampanijose jūs greičiausiai turėsite pateikti mums savo asmens informaciją.

Informacija apie kitus asmenis

Jei interneto svetainėje atliekate rezervaciją kito asmens vardu, galite pateikti kito asmens asmens informaciją, tačiau privalote užtikrinti, kad asmuo ar asmenys, kurių asmens informaciją pateikiate, apie tai žino, taip pat supranta, kaip mes naudojame jų informacija ir su tuo sutinka (kaip aprašyta šiame privatumo pareiškime)

Informacija iš kitų šaltinių

Jūsų informaciją galime gauti ir iš kitų šaltinių. Tai gali būti mūsų verslo partneriai, pavyzdžiui, antrinės bendrovės ir kitos nepriklausomos trečiosios šalys. Taip pat bet kokia iš tokių šaltinių gauta informacija gali būti suderinta su jūsų pateikta informacija. Naudodamiesi jais jūs pateikiate rezervacijos duomenis mūsų verslo partneriui, kuris persiunčia jūsų duomenis mums.

Mokėjimo informacija

Jums tiesiogiai rezervuojant Apartamentą per mūsų interneto svietaine, mes surinksime jūsų mokėjimo informaciją, įskaitant kredito kortelės numerį, kortelės turėtojo vardą ir pavardę, galiojimo terminą, autentifikavimo kodą ir sąskaitų pateikimo adresą. Šią informaciją saugosime (mokėjimo kortelių duomenų apsaugos standartą atitinkančioje aplinkoje) ir naudosime operacijai baigti. Jūs sutinkate peržiūrėti ir vadovautis paslaugos teikėjo privatumo politika ir procedūromis prieš atlikdami rezervaciją per šią interneto svetainę.

Kaip mes naudojame jūsų informaciją

Bendroji paskirtis ir teisinis pagrindas

Informaciją, surinktą apie jus, mes naudojame šiais bendraisiais tikslais:

· Kad galėtume užregistruoti jūs ir tvarkyti jūsų duomenys;

· Kad galėtume su jumis bendrauti apskritai ir pateikti informaciją apie save;

· Kad padėtume jums rezervuoti Apartamentus;

· Kad galėtume atsakyti į jūsų klausimus ir komentarus;

· Kad galėtume įvertinti susidomėjimą mūsų paslaugomis ir šia interneto svetaine ir juos patobulintume;

· Kad galėtume taikyti tiesioginę rinkodarą ar įspėti jus apie ypatingus savo pasiūlymus ar paslaugas, kurie gali jus sudominti atsižvelgiant į jūsų rinkodaros nuostatas;

· Kad galėtume kitaip pritaikyti savo svetainę jums, įskaitant reklamą, kurią jūs matote kitose interneto svetainėsė;

· Kad gautume informaciją iš jūsų, įskaitant per apklausas;

· Kad galėtume spręsti ginčus ar šalinti problemas;

· Kad galėtume užkirsti kelią galimai uždraustai ar neteisėtai veiklai;

· Kad pasinaudotume savo naudojimo sąlygomis;

· Jei surinkimo punkte nebuvo nurodyta kitaip.

Kad galėtume naudoti jūsų asmens duomenis taip, kaip nurodyta pirmiau, vadovaujamės šiais teisiniais pagrindais

· Sutarties vykdymas: jūsų informacijos gali prireikti vykdant jūsų su mumis sudarytą sutartį. Pavyzdžiui, jei naudojatės mūsų paslaugomis rezervacijai internetu atlikti, mes galime naudoti jūsų informaciją, kad įvykdytume įsipareigojimus atlikti ir administruoti tokią rezervaciją.

· Teisėti interesai: mes galime naudoti jūsų informaciją savo teisėtais interesais, pavyzdžiui, kad pateiktume jums pritaikytą interneto svetainės, el. laiškų ir naujienlaiškių turinį, tobulintume ir

reklamuotume savo paslaugas ir savo interneto svetainės turinį, taip pat administravimo, sukčiavimo aptikimo ir teisiniais tikslais, įskaitant ginčams nagrinėti.

Bendriname jūsų duomenis su trečiaja šalimi

Mes galime bendrinti jūsų informaciją su šiais ūkio subjektais:

· Šioje interneto svetainėje ir susijusiose interneto svetainėse visos paslaugos, teikiamos nepriklausomų tiekėjų, yra aprašytos tokios, kokios yra.

· Atkreipkite dėmesį, kad mes, jei reikia, galim su jumis susisiekti dėl papildomos informacijos apie jus ar jūsų apgyvendinimo planus, kad padėtų jums lengviau atlikti rezervaciją arba kitais tikslais, neprieštaraujančiais praktikai, aprašytai privatumo politikoje ir naudojimo sąlygose.

· Tretieji asmenys, mūsų vardu vykdančiais veiklą ar teikiančiais paslaugas, tokias kaip verslo analizė, mokėjimų apdorojimas, klientų aptarnavimas, rinkodara, viešieji ryšiai, apklausų platinimas ir sukčiavimo prevencija. Taip pat mes galime įgalioti kitus asmenys rinkti informaciją mūsų vardu, kai tai yra būtina, pavyzdžiui, mūsų interneto svetainės veikimui užtikrinti arba jūsų interesus atitinkančiai interneto reklamai skelbti. Tretieji asmenys gali pasinaudoti ir rinkti informaciją tik savo funkcijoms vykdyti.

· verslo partneriams, su kuriais galime siūlyti bendrus produktus ar paslaugas. Tai, kad trečioji šalis yra prisidėjusi prie jūsų ieškomo produkto ar paslaugos, galima nustatyti iš to, kad tokios trečiosios šalies pavadinimas bus nurodytas šalia mūsų pavadinimo arba atskirai. Jei nuspręsite pasinaudoti tokiomis papildomis paslaugomis, informaciją apie jus, įskaitant asmens informaciją, mes galime bendrinti su tais partneriais. Atkreipkite dėmesį, kad mes nekontroliuojame tokių trečiųjų šalių privatumo politikos, ir jos gali tvarkyti jūsų informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais.

· Susijusios interneto svetainės: jei į šią interneto svetainę buvote nukreipti iš kitos interneto svetainės, mes galime bendrinti su ta interneto svetaine jūsų registracijos informaciją, pavyzdžiui, jūsų vardą, pavardę, el.pašto adresą. Mes netaikome apribojimų dėl to, kaip nukreipiančios interneto svetainės naudoja asmens informaciją, ir rekomenduojame jums peržiūrėti bet kokios interneto svetainės, nukreipusios jus į šią interneto svetainę, privatumo politiką.

· jūsų vietos biurui: norint paskatinti naudotis mūsų paslaugomis jūsų duomenys gali būti perduoti įmonių grupės antrinėms grupėms ir susijusiems ūkio subjektams, kurie teikia mums paslaugas, įskaitant klientų aptarnavimo paslaugas

Jūsų informaciją galime bendrinti ir tuo atveju, jei, manome, kad tai yra būtina tam, kad:

· Kad galėtume laikytis teisėtų ir vykdytinų teismo šaukimų, teismo sprendimų ar kitų teismo procesų reikalavimų; kad nustatytume ar pasinaudotume savo įstatymų numatytomis teisėmis; kad galėtume apsiginti nuo teisinių reikalavimų; ar kitais įstatymų numatytais atvejais. Tokiais atvejais mes pasiliekame teisę reikšti bet kokius prieštaravimus ar atsisakyti bet kokių savo teisių;

· kad galėtume tirti, užkirsti kelią ar imtis veiksmų dėl neteisėtos ar tariamai neteisėtos veiklos; kad apgintume ir apsaugotume šios bendrovės ir mūsų antrinių įmonių, klientų ar kitų asmenų teises, turtą ar saugumą; kad galėtume laikytis savo naudojimo sąlygų ir kitų susitarimų;

· dėl įmonės sandorių, pavyzdžiui, akcijų pardavimo, susiliejimo, susijungimo, turto pardavimo ar mažai tikėtino bankroto atvejais.

Jei pirmiau nenustatyta kitaip, jūs būsite informuojami, kai informacija apie jus bus bendrinama su trečiosiomis šalimis, ir jūsų turėsite galimybę pasirinkti nebendrinti tokios informacijos.

Jūsų informacijos apsauga

Kiek laiko saugome jūsų informaciją

Kai kurią informaciją, susietą su jūsų duomenimis, mes galime saugoti savo archyvuose, pavyzdžiui, analizės ir saugomų duomenų tikslumo užtikrinimo tikslais. Tai, kiek laiko saugome jūsų informaciją, priklauso nuo to, kokiu tikslu mes surinkome ir naudojame tokią informaciją.

Jūsų asmens informaciją saugosime tik tiek, kiek reikia mūsų verslo tikslams pasiekti ar teisiniams reikalavimams vykdyti. Kai kurią informaciją galime saugoti dar kurį laiką po to, kai jūs nutraukiate su mumis sutartį arba paprašote pašalinti informaciją, jei tai yra būtina teisinėms prievolėms įvykdyti ar įstatymo nustatytoms teisėms įgyvendinti, apginti ar jomis pasinaudoti.

Kaip jūs galite kontroliuoti informaciją, kurią mums suteikėte

Jūsų teisės ir pasirinkimai dėl to, kaip mes renkame ir naudojame jūsų informaciją:

· Jūs galite nuspręsti neteikti mums savo asmens informacijos. Kita vertus, ji gali būti būtina norint pasinaudoti tam tikrais mūsų interneto svetainėje siūlomais privalumais.

· Jūs turite teisę teirautis, kokią jūsų asmens informaciją saugome, susisiekdami el. pašto adresu info@natalex.info.

· Jūs galite atnaujinti savo asmens infomaciją, kad ji atitiktų naudojimo paskirtį, būtų tiksli ir išsami.

· Jūs taip pat galite papildyti ar atnaujinti informaciją.

· Kai registruojatės kaip šios interneto svetainės narys, turite nurodyti savo rinkodaros nuostatas ir nurodyti, ar pageidaujate gauti mūsų rinkodaros pranešimus el. paštu. Kaip registruotas narys jūs galėsite bet kada keisti savo pasirinkimus el. pašto parametruose savo profilio puslapyje.

Atkreipite dėmesį, kad mes galime siųsti jums kitus pranešimus, įskaitant pranešimus apie paslaugas ir administracinius pranešimus.

Kaip mes saugome jūsų informaciją

Mes laikomės pagrįstų procedūrų, kad uždraustume neteisėtai pasinaudoti ir piktnaudžiauti asmens informacija.

Mes taikome atitinkamą technologiją ir patikros procedūras, kad apsaugotume jūsų mums suteiktą asmens informaciją. Nepaisant to, kad jokia interneto svetainė negali užtikrinti visiško saugumo, mes įgyvendinome ir taikome atitinkamas fizines, administracines, technines ir organizacines priemones, kad neleistume neteisėtai panaudoti, keisti, atskleisti jūsų asmens informaciją ar į ją kėsintis, taip pat kad ji nebūtų netyčia prarasta, pažeista, pakeista ar sunakinta.

Asmens duomenimis gali pasinaudoti tik įgalioti darbuotojai ir tik vykdydami savo leistinas darbo funkcijas. Jūsų asmens informaciją tarp jūsų ir savo sistemų, taip pat tarp savo ir šalių, su kuriomis mes dalijamės slapta informacija, sistemų mes perduodame užšifruotą. Be to, tam, kad neįgalioti asmenys negalėtų pasinaudoti jūsų informacija, mes naudojame užkardas ir įsibrovimo aptikimo sistemas.

Informacija apie vaikus

Šiomis paslaugomis negali naudotis jaunesni nei 18 metų asmenys. Mes sąmoningai nerenkame jaunesnių kaip 18 metų asmenų asmens informacijos, ir panaikinsime visus surinktus ar gautus duomenis, kurie nebuvo pateikti vaiko tėvų, teisėtų globėjų, jų vardu ar jiems aiškiai su tuo sutikus.

Išorinė nuoroda

Šioje interneto svetainėje gali būti skelbiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines. Jei atsidarote kitas interneto svetaines spustelėdami nuorodas mūsų interneto svetainėje, kitų interneto svetainių operatoriai gali rinkti jūsų informaciją, kurią naudos vadovaudamiesi savo privatumo politika, ir ši gali nesutapti su mūsų privatumo politika. Rekomenduojame perskaityti pareiškimus apie privatumą, skelbiamus kitose interneto svetainėse, kad suprastume, kaip juose renkama, naudojama ir atskleidžiama asmens informacija.

Mes patvirtinate, kad visą mokėjimo informaciją VISADA saugome mokėjimo kortelių duomenų apsaugos standartą atitinkančioje technologinėje aplinkoje, tikrinamoje išorinių auditorių, ir NEPERDUODAME jokiai trečiajai šaliai, išskyrus apgyvendinimo įstaigos operatorių, su kuriuo sudarėte sutartį.

Naudodamiesi mūsų paslaugomis ir nurodydami savo asmens informaciją, jūs sutinkate, kad jūsų asmens informacija, jei buvo suteikta, būtų perduota už jūsų nuolatinės gyvenamosios šalies ar šalių sąjungos ribų pagal šią privatumo politiką.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Ateityje mes galime keisti ar pildyti šią privatumo politiką. Datą, kada ši privatumo politika buvo atnaujinta paskutinį kartą, nurodysime šio puslapio apačioje. Naujausia redakcija įsigalios trečiąją darbo dieną nuo tada, kai ši politika bus paskelbta. Rekomenduojame jums peržiūrėti naujausią šios privatumo politikos versiją